www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดูแลผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล ผ่านแผนการ “มัธยม33 เรารักกัน” เข้าสำรวจสิทธิ์การรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com รวมทั้งกดการันตีตัวตนผ่านหนทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 รวมทั้ง 5, 12 เม.ย. 64 ทีละ 1,000 บาท จนถึงครบ 4,000 บาท โดยผู้เอาประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ารวมทั้งบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” หรือภายใต้แผนการ “คนละครึ่ง” รวมทั้งแผนการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พฤษภาคม64


แต่ว่าสำหรับกรณีที่ผู้เอาประกันตน สำรวจสิทธิ์แล้วมิได้รับสิทธิ์ตามแผนการ มัธยม33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้เอาประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) ต่อจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับในการทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบชัดแจ้ง ดังเช่น ชื่อสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งรหัสข้างหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่พักอาศัย, เบอร์โทรศัพท์ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถสำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดการันตีตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ผู้เอาประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ารวมทั้งบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงใส่เงิน หรือภายใต้แผนการคนละครึ่ง รวมทั้งแผนการเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พฤษภาคม 64

 

อย่างไรก็แล้วแต่ สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีข้าราชการรับเรื่องติดต่อประสานงานทบทวนสิทธิ์รวมทั้งอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำปรึกษารับหัวข้อการลงทะเบียน ให้ผู้เอาประกันตนในแผนการ “มัธยม33 เรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. แต่ละวัน หากมีปัญหาถามไถ่รายละเอียดเพิ่มเติมเหมาะสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ อีกทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน).