9 โมง 9 เดือนกันยายน ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดสมัครสมาชิกฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงอายุ 18 ปีขึ้นไป

9 โมง 9 เดือนกันยายน ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ไทยร่วมใจ กรุงเทพมหานคร ปลอดภัย ตระเตรียมเปิดให้พสกนิกรที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ดังนี้ เป็นวัคซีนหลงเหลืออยู่จากคนที่ไม่มาปรากฏตัว ปริมาณ 100,000 โดส เริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. และจะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา โดยจะฉีดวัคซีนวันที่ 14-15 กันยายน 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– พสกนิกรทั่วไป มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
– สัญชาติไทย
– มีที่พักอาศัยอยู่ใน กทม.

ช่องทางลงทะเบียน

– เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านค้าสะดวกซื้อที่ร่วมโครงงาน เวลา 08.30-18.00 น.

9-1