เริ่ม 31 พ.ค.นี้! เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มอายุ 18-59 ปี

เปิดรายละเอียดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มอายุ 18-59 ปี โดยเริ่มลงทะเบียน 31 พ.ค.นี้ ผ่าน 3 ช่องทาง

วันนี้ (17 เดือนพฤษภาคม) ศูนย์ข้ออมูล COVID-19 เปิดเผยรายละเอียดสมัครสมาชิกแล้วสำหรับพลเมืองทั่วไปกลุ่มอายุ 18-59 ปี เตรียมตัวสมัครสมาชิกแจ้งเหตุหวังฉีดยาวัววิด-19 ได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. อสม./รพ.สต./รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา
2. LINE & APP แพทย์พร้อม
3. ช่องทางอื่นๆWalk-in ตามประกาศของจังหวัด