เปิดที่มา “วันความสงบสุขโลก” ตรงกับ 21 ก.ย. ของทุกปี

“สันติ” หมายถึง สภาวะที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการรบ ไร้พฤติกรรมอันร้ายแรง ที่บางทีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิต เงิน แล้วก็ความยั่งยืนและมั่นคง เมื่อประชาคมโลกต่างมองเห็นความสำคัญของสันติ จึงนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการกำหนดวันสันติโลก วันนี้มีประวัติที่ไปที่มายังไง ไทยรัฐออนไลน์นำสาระความรู้มาฝากกัน

วันสันติโลก เป็นวันใด?

วันสันติโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการที่จะให้คนทั่วทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้กำลัง อีกทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ แล้วก็สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุว่าประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา กำเนิดการรบ ความรุนแรง นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการสิ้นไปนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนกระทั่งปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีสำหรับในการแก้ปัญหาหัวข้อต่างๆร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติโลก มีประวัติยังไง?

แต่เดิมวันสันติโลกจะตรงกับวันแล้ววันเล่าอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติในคราวนั้น ก็เพื่อทั่วทั้งโลกได้ใส่ใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับ “สันติ” อันหมายความว่า สภาวะสงบสงบ

จุดหมาย 6 ข้อของวันสันติโลก

1. ยกย่องต่อชีวิตแล้วก็เกียรติของแต่ละบุคคล โดยไม่ไม่เสมอภาคแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้กำลังในทุกแบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางด้านการเมือง แล้วก็เศรษฐกิจ
4. ยกย่องเสรีภาพสำหรับในการแสดงออก แล้วก็เห็นด้วยความต่างทางวัฒนธรรม
5. ดำรงชีพอย่างรับผิดชอบ แล้วก็ยกย่องต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสามัคคี ยกย่องต่อแนวทางประชาธิปไตย เปิดโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างทัดเทียมกัน โดยยิ่งไปกว่านั้นเพศหญิง

“นกพิราบ” เครื่องหมายที่สันติ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกประยุกต์ใช้เป็นเครื่องหมายวันสันติสากล สื่อถึงสันติแล้วก็ความสงบสุข ตามความเชื่อถือที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบเหมือนความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งยังเป็นผู้แทนของพระเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้กำลังทุกแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 กล่าวว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความใส่ใจต่อความเสมอภาค แล้วก็ความทนทานของโลก.
ถัดมาในปี คริสต์ศักราช 2001 สหประชาชาติมีมติใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้วันสันติโลก ตรงกับวันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันสันติสากลของโลก ที่จำต้องเลิกการสู้รบ ลดใช้กำลัง รวมถึงหยุดทำศึกในการรบตลอดวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำเป็นจะต้องร่วมกันรณรงค์ แล้วก็ร่วมมือกันส่งเสริมสันติทั่วทั้งโลก เลิกความรุนแรงไม่เฉพาะแต่ในการรบเท่านั้น แม้กระนั้นยังรวมถึงหยุดพฤติกรรมความรุนแรงต่อเด็ก แล้วก็เพศหญิง เพื่อนำไปสู่การผลิตวัฒนธรรมสันติให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก