เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

รู้ยัง? “วันหยุด” กันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นเป็น “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มากับการ “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 เดือนกันยายน) เป็นวันแรก! ทั้งยังยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มผู้เอาประกันตน ที่กำลังจะได้ยื่น “ทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินแก้ไข “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเหมือนกัน ยิ่งกว่านั้น รู้ไหม? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็น คณะรัฐมนตรี เมื่อปลายเดือน ธันวาคม2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชักชวนคนประเทศไทยมาเช็ควันหยุดยาวหลายวันระดูเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เพราะว่าในกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา โน่นเป็น “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 และก็ทำให้มีวันหยุดยาวหลายวันตอนสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดยาวหลายวันกันยายน (วันมหิดล)
ตอนกันยายนมีวันสำคัญที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมงหมายถึงวันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน 3 วันร่วมกัน ดังเช่นว่า

– วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 เดือนกันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 เดือนกันยายน 2564

“วันมหิดล” แบงค์ก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้มาจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ดังเช่นว่า

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564
ทั้งยังในเดือนตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามขนบธรรมเนียมของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2564 เป็นวันหยุดทำของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน