อัปเดตความก้าวหน้าโครงการ “พวกเราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความคืบหน้าแผนการ “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ประชากรกรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เมือง จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. ประชากรกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการเราท่องเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกรุ๊ปประชากรทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะเบื้องต้นและรับรองการใช้สิทธิ์ร่วมแผนการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. ประชากรกรุ๊ปคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการฯ ที่ใช้จ่ายจนกระทั่งครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งได้แก่การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าธงฟ้าราคาย่อมเยาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยอมร่วมแผนการฯ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร้านรวงและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนร่วมแผนการฯ จำนวนทั้งสิ้น

มากยิ่งกว่า 1.3 ล้านกิจการค้า
อย่างไรก็แล้วแต่ ปัจจุบันเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 ครม. เห็นชอบมาตรการทุเลาผลพวงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกม.ย. 2564 โดยใช้เงินกู้ 225,500 ล้านบาท สำหรับเพื่อการเพิ่มวงเงินแผนการ เราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.