อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ทุ่งนา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ทุ่งนา’ รอบ 8 ธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

ภายหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี เปิดให้พสกนิกรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดนนทบุรี เชื้อชาติไทย แล้วก็มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นผู้เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียนรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนช่องทาง “โมเดอร์ทุ่งนา” ซึ่งทยอยฉีดให้พสกนิกรไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 ธันวาคม) อบจ.นนทบุรี เปิดให้พสกนิกรลงทะเบียน “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ทุ่งนา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม ขั้นต่ำ 1 เดือน
  • พสกนิกรเชื้อชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าของบ้านเซ็นรับประกันการอาศัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการอาศัย

หลักฐานการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือหนังสือรับรองการอาศัย (แนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน)

ดังนี้ สามารถตรวจดูสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 ธันวาคม ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 ธันวาคม