“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้อยังไง ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน

ณ เวลานี้ นอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 ที่ควรต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้องโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลานี้ มีหลายรูปแบบ หลายยี่ห้อในท้องตลาด แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ายี่ห้อไหนตามมาตรฐาน รวมทั้งมีคุณภาพ

วันนี้ (30 เดือนพฤศจิกายน 64) ที่ประชุมองค์กรของคนซื้อ รวมทั้งเครือข่ายนักวิชาการเพื่อคนซื้อ แถลงผลของการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” ประเภทใช้ครั้งเดียว โดยมีการตรวจสอบคุณภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 เดือนสิงหาคม-3 ตุลาคม64 ส่งไปทำการตรวจที่ห้องทดลองที่ตามมาตรฐาน ต่อจากนั้น มีการจัดสัมมนากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวพันทั้งสิ้น เพื่อรายงานผลที่พบการทดสอบไม่ว่าจะมอก. (สมอ.) อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวพันกับการดูแลดูแลหน้ากากอนามัย

ตรวจสอบ หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ช่วงทอง” ผู้ตัดสินนโยบายที่ประชุมองค์กรของคนซื้อ ผู้ที่มีความชำนาญด้านสินค้ารวมทั้งบริการ เปิดเผยผลของการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยบอกว่า ความยากที่สุดคือ หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างชาติ ดังเช่นว่า ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และไม่บอกว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดจำแนกประเภทให้ห้องทดลองทดสอบตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) รวมทั้งการใช้แรงงานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ รวมทั้งหน้ากากกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือคุ้มครองปกป้องทางเท้าหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่อง คือ สมรรถนะการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ตัวอย่างเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยทางการแพทย์รวมทั้งด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95 รวมทั้ง “ทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลของการทดสอบ ดังต่อไปนี้

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้จะต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • จำนวน 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 3 ยี่ห้อ ตัวอย่างเช่น LOC , Medicare Plus รวมทั้ง Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์กว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องการใช้แรงงานด้านการแพทย์ทั่วไปรวมทั้งการใช้แรงงานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้จะต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ98
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ทดสอบ 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ ตัวอย่างเช่น Double A Care, THC รวมทั้ง Nam Anh
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้อง N95

 • กำหนดให้จะต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2480/2562
 • ทดสอบทั้งสิ้น 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 13 ยี่ห้อ ตัวอย่างเช่น Minicare , ยี่ห้องู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons รวมทั้ง Link Care
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

ดูยังไงว่า “หน้ากากอนามัย” ตามมาตรฐาน

“สารี ยอดสมหวัง” เลขาธิการที่ประชุมองค์กรของคนซื้อ พูดว่า ข้อคิดเห็นสำหรับเพื่อการซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อย่างน้อยจะต้องมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรายังต้องพบเจอกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน รวมทั้งนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นจะต้อง อยากมองเห็นการดูแลคุณภาพที่แจ่มแจ้ง ผลของการทดสอบครั้งนี้จะช่วยทำให้คนซื้อมีข้อมูลที่พอเพียง รวมทั้งมีประโยชน์สำหรับเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง

“เพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานรวมทั้งส่งต่อข้อมูลผลของการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เพื่อก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเพื่อการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ เพื่อการป้องกันคนซื้อ”