ลงทะเบียน SME ตรงนี้! ช่วยเจ้านาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นหวาดสถานประกอบการ ยังไม่รู้ “โครงงานผลักดันและก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs” แม้สมัครสมาชิกตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ภายใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำโครงงานผลักดันและก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ปัจจุบันมีสถานประกอบการสมัครสมาชิกร่วมโครงงาน 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการว่าจ้างลูกจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาสมัครสมาชิกร่วมโครงงานเพียงแต่ 4 วันเท่านั้น แม้ไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาที่ระบุจะก่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ หมดสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – ม.ค. 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และก็พล.อ.ประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ตั้งใจจริงที่จะแก้ไขเศรษฐกิจ และก็สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงงานผลักดันและก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายจ้างสามารถรักษาระดับการว่าจ้าง ทำให้ลูกจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกว่าจ้างตามเงื่อนไขโครงงานฯ มีรายได้ดูแลตัวเองและก็ครอบครัว ทั้งยังนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจการค้า และก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมกังวลนายจ้าง สถานประกอบการเล็กน้อยที่ยังไม่รู้โครงงานฯ ช่วงนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งนายจ้างในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบครั้งละราย เพื่อให้ทราบข้อมูลและก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งเรือง โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พูดว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช่วงนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐและก็เจ้าหน้าที่จากที่ทำการจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และก็ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั้งประเทศ ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่ลงทะเบียนที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อโฆษณาข้อมูลโครงงานฯ และก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกภายในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนมากที่ยังไม่รู้ข้อมูลโครงงานและก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการว่าจ้าง 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ผลักดันการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงงาน ผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จำต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงงานนี้ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถที่จะสมัครสมาชิกร่วมโครงงานฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี ใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและก็เลขบัญชี) และก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลปกติ) โดยเซ็นชื่อยืนยันสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือแม้ปรารถนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว