ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แถลง 5 จุดยืน เร่งรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือก

ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนช่องทาง ปรับกฎที่กระตุ้นให้เกิดความชักช้า สร้างความชัดเจน-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลด้านการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนวัววิด ฉบับที่ 2 ดังนี้

ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัคซีนวัววิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อเกื้อหนุนให้ทุกท่านรับวัคซีนวัววิด-19 โดยเร็วที่สุดนั้น จากเหตุการณ์การระบาดที่มีปริมาณคนป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

และก็ข้อมูลเรื่องความสามารถรวมทั้งประสิทธิผลของวัคซีนวัววิด-19 ประเภทต่างๆที่เพิ่มขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย ก็เลยลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังนี้

1.รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างมากสุดสำหรับในการหาวัคซีนวัววิด-19 ให้มีใช้อย่างพอเพียงอีกทั้งปริมาณรวมทั้งประสิทธิภาพ เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว รวมทั้งควรจะให้ความใส่ใจกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ไปอย่างเร็ว รวมทั้งทำให้ความสามารถรวมทั้งประสิทธิผลของวัคซีนลดลง
โดยเร่งหาวัคซีนวัววิด-19 ที่มีคุณภาพรวมทั้งประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมอีกทั้งคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับคนที่ได้รับวัคซีนสุดแท้แต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

2.รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างมากสุดรวมทั้งเร็วที่สุด สำหรับในการนำเข้าวัคซีนช่องทางทุกประเภทที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎระเบียบรวมทั้งระบบราชการที่กระตุ้นให้เกิดความชักช้า รวมทั้งเกื้อหนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยวัคซีนรวมทั้งผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อพสกนิกรได้รับจังหวะรวมทั้งช่องทางสำหรับในการเข้าถึงวัคซีนวัววิด-19 เพิ่มขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดการกระจัดกระจายวัคซีนวัววิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนรวมทั้งโปร่งใส ให้ความใส่ใจกับวิธีการด้านการแพทย์รวมทั้งสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลด้านการเมืองหรือผลตอบแทนใดๆและก็จำเป็นต้องติดต่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนวัววิด-19 โดยเฉพาะเหตุไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นข้างหลังการได้รับวัคซีนวัววิด-19 อย่างเปิดเผยรวมทั้งรวดเร็วทันใจ

4.พสกนิกรควรจะเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลหามาให้รวมทั้งวัคซีนช่องทาง โดยยังจำเป็นต้องให้ความใส่ใจของมาตรการการปกป้องโรคดังเช่นว่า ละเว้นกิจกรรมที่มีการจับกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดหากแม้ได้รับวัคซีนวัววิด-19 ครบแล้ว เพราะวัคซีนทุกประเภทคุ้มครองปกป้องการเกิดวัววิด-19 ได้ระดับหนึ่งแค่นั้น แต่คุ้มครองปกป้องลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้ร้ายแรงรวมทั้งเสียชีวิตก้าวหน้า

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่คนป่วยรวมทั้งผู้ที่มาร่วมงาน ลดการระบาดข้างในสถานพยาบาล และก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมอสาขาอื่นๆพนักงานด้านการแพทย์ รวมทั้งพสกนิกรสำหรับในการสารภาพวัคซีนวัววิด-19
ประกาศในวันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

นายแพทย์อนุตตร จิตว่ากล่าวนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย

vaccine1