ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำบัญชาล็อกดาวน์กรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ ส่งผล 28 มิ.ย.

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน ห้างสรรพสินค้าปิดเวลา 3 ทุ่ม ส่งผล 28 มิ.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชธุระจจานุเบกษา เผยแพร่กฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำบัญชาปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน รวมกลุ่มคบหาสมาคม งานฉลองสนุกสนาน แล้วก็ห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงชื่อ โดยพล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี
สำหรับกฎเกณฑ์นี้ ส่งผลในพื้นที่กรุงเทวดา-ปริมณฑล แล้วก็พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จ.ยะลา แล้วก็จังหวัดสงขลา

สรุปกฎเกณฑ์ ดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง อย่างต่ำ 30 วัน แล้วก็ห้ามเปลี่ยนที่แรงงานเป็นการชั่วคราว

2. การจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ร้านสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นแค่นั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึง 21.00 น. โดยงดเว้นให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์สัมมนาหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตรงเวลาธรรมดา แต่ว่าให้งดเว้นการจัดสัมมนา การประชุมสัมมนา แล้วก็จัดเลี้ยง

5. ห้ามดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากข้าราชการ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้พนักงานข้าราชการ แล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจดูเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เมื่อเจอแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ว่าอาจดำเนินการสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไว้เป็นการชั่วคราว

7. ให้ข้าราชการจากศูนย์ปฏิบัติการปรับแต่งสถานการณ์เร่งด่วนด้านความยั่งยืนมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง อย่างต่ำ 30 วัน ในเส้นทางการติดต่อสื่อสารเข้าออกชายแดนภาคใต้ แล้วก็กรุงเทวดา-ปริมณฑล

8. ให้พลเมืองงดเว้นกิจกรรมด้านสังคมที่มีการรวมกลุ่ม ในลักษณะการพูดคุย งานจัดเลี้ยงสนุกสนานในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดแล้วก็เอาจริงเอาจัง เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่ว่าเป็นการจัดพิธีกรรมตามพิธีกรรม
คำบัญชานี้ส่งผลต้ังแต่ว่าวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6