รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเรียนรู้ขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเรียนรู้เอกชน (กช.) แล้วก็ที่ทำการเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบแล้วก็การเรียนรู้ตามสะดวก (กศน.) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับในการทำความเข้าใจแล้วก็สิทธิของนักเรียน ดังนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา คุณครู แล้วก็บุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน แล้วก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• สื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิเคราะห์ตามบริบทแล้วก็ประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 (ศบค.) แล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงเรียนรู้จะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2564.