ผู้บังคับบัญชาตำรวจโต้โซเชียล การันตีคำบัญชาตั้ง ‘รอง ผู้กำกับการ-สว.’ เสร็จแล้ว ไม่เลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ โต้กระแสโซเชียล รับรอง คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจ ระดับ “รอง ผกก.-สว.” เสร็จสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้ 7 เดือนธันวาคมนี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

ช่วงวันที่ 6 เดือนธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตำรวจ) พูดถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่าการแต่งตั้งข้าราชการ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผกก.วาระรายปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันก็เลยทำให้การเผยแพร่คำสั่งชักช้า รวมถึงแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง และวันที่คำสั่งส่งผลออกไปอีก ว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.-สว. วาระรายปี 2564 เสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปแต่อย่างใด ดังที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำสั่งส่งผลพร้อมทั่วทั้งประเทศในวันที่ 7 เดือนธันวาคมนี้ และไม่ได้มีสาเหตุชักช้าจากการวิ่งเต้นแต่อย่างใด

ดังนี้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้กระจ่าง จำต้องปฏิบัติตามกฎที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพียงแค่นั้น การแต่งตั้งระดับ รอง ผกก.-สว. เป็นอำนาจของผู้บัญชาการ ที่ ผู้บังคับบัญชาตำรวจ มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง โดยมีคณะกรรมการช่วยกลั่นกรอง ก่อนเสนอ ผบช. เซ็นชื่อคำสั่งแต่งตั้งและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป