ประชาชนกลุ้มอกกลุ้มใจจัดงานประเพณีลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ท่องเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ประชาชน 60% กลุ้มใจจัดงานประเพณีลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ท่องเที่ยวงาน-ประเพณีลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวพันคุ้มครองโควิดเข้มงวด ต้องการลอยโควิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ช่วงวันที่ 14 พ.ย. “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของสามัญชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงคราวแรกในตอนที่ยังมีสถานการณ์โควิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือปริมาณร้อยละ 60.04 บอกว่า กลุ้มใจเรื่องโควิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาปริมาณร้อยละ 52.29 บอกว่า เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตกทอดจารีตประเพณีอันดีเลิศ ปริมาณร้อยละ 50.00 บอกว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว ปริมาณร้อยละ 44.28 บอกว่า ทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวา รื้นเริง ได้ผ่อนคลายเพื่อลดการเกิดความตึงเครียด แล้วก็ปริมาณร้อยละ 31.43 บอกว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามปกติ
เมื่อถามคำถามว่าหลังจากคลายล็อกแล้วก็เปิดประเทศแล้ว สามัญชนสนใจจะไปร่วมเทศกาลประเพณีลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า ส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 43.94 บอกว่า ไม่ไป รองลงมาปริมาณร้อยละ 30.68 บอกว่า ไม่แน่ใจ มีเพียงแค่ปริมาณร้อยละ 25.38 บอกว่า ไป 25.38 แล้วก็เมื่อถามคำถามว่าถ้าเกิดได้ไปประเพณีลอยกระทง สามัญชนจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 33.50 บอกว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาปริมาณร้อยละ 26.99 บอกว่า กระทงสิ่งของธรรมชาติ ปริมาณร้อยละ 23.56 บอกว่า ทำกระทงเอง ฯลฯ เมื่อถามถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อมาตรการคุ้มครองโควิด-19 ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 40.86 บอกว่า ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจ ปริมาณร้อยละ 30.71 บอกว่า ยังไม่แน่ใจ ปริมาณร้อยละ 23.57 บอกว่า ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจ แล้วก็ปริมาณร้อยละ 4.86 บอกว่า มั่นอกมั่นใจมากมาย

เมื่อถามถึงสิ่งที่ต้องการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวพันในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 86.82 บอกว่า มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 63.05 บอกว่า สถานที่จัดงานจำต้องสมควร ระบายอากาศเจริญ ไม่คับแคบ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.04 บอกว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองอันตรายจากดอกไม้ไฟ ดอกไม้ไฟ เพลิงไหม้ อื่นๆอีกมากมาย ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 47.89 บอกว่า ย้ำอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีเลิศ ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 41.52 บอกว่า พิจารณาความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาเช่นไร พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 68.04 บอกว่า เว้นการไปสถานที่คับแคบ ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 62.16 บอกว่า ระวังสุขภาพเยอะขึ้น ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.40 บอกว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 44.52 บอกว่า ความสนุกสนานลดลง ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 39.90 บอกว่า มัธยัสถ์เยอะขึ้น

ดังนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่สามัญชนต้องการลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 87.84 บอกว่า โควิด-19 ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 59.10 บอกว่า ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 57.84 บอกว่า ข้าวของเครื่องใช้แพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 55.41 บอกว่า ความแร้นแค้น แล้วก็ ชั้น ปริมาณร้อยละ 54.41 บอกว่า 5 ปัญหาเรื่องการเมือง