ที่ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อนุมัติจัดซื้อ ‘สิโนฟาร์ม’ 20,000 โดส กว่า 18 ล้านบาท

ตอนวันที่ 4 ก.ค. 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เผยออกมาว่า ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินออม เพื่อจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนปกป้องโรควัววิด-19 “วัคซีนตัวเลือก สิโนฟาร์ม” รายปีงบประมาณ 2564 ปริมาณ 2 หมื่นโดส งบประมาณปริมาณ 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) จัดหาวัคซีนปกป้องโรควัววิด-19 ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแก่พลเมืองทุกกรุ๊ปในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนสิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แต่อยู่ระหว่าง คอยรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป เพื่อเป็นการปกป้องและระงับโรคติดต่อวัววิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้

ตอนที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (ระลอกเดือนเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 ก.ค. 2564 ติดเชื้อรายใหม่ 21 ราย จาก อำเภอท่าศาลา 8 ราย อำเภอฉวาง 4 ราย อำเภอสิชล 2 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอทุ่งใหญ่ 1 ราย อำเภอทุ่งสง 1 ราย อำเภอลานสกา 1 ราย อำเภอปากพนัง 1 ราย และ อำเภอสรรเสริญ 1 ราย ทำให้มียอดติดเชื้อสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงหมอ 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ผู้รายงานข่าวรายงาน วันหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 แห่ง เพื่อรองรับคนไข้วัววิด-19 มีถิ่นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งใจจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ล่าสุด แพทย์ป้องกัน ตระกูลวรชาติ ผู้อำนวยการโรงหมอสิชล เผยออกมาว่า ตอนเวลาเช้ามืดวันนี้มีคนไข้กลับมาพักรักษาตัวในโรงหมอสิชลแล้ว ปริมาณ 10 คน มีถิ่นฐาน อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่เข้าทางพักหอพักคนไข้วัววิด-19 และทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี แนวทางการแพทย์ บุคลากรลำเลียงคนไข้ รปภ. ร่วมรับและประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วทุกคน

อย่างไรตอนเวลาเช้าได้ส่งคนไข้สุดที่รักษาหายก็ดีกลับบ้านได้อีกปริมาณ 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้จะมีคนไข้บางรายปอดอักเสบ ในปริมาณนี้มีเด็กเล็กอายุเพียง 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งคืนบ้านที่อำเภอพระพรหมคีรี โดยรถโรงหมอพระพรหมคีรีมารับไปส่งถึงที่หน้าบ้าน บริการอีกทั้งไปรับมารักษาและส่งคืน