ตรวจตราสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

แนวทางตรวจดูสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยเข้าบัญชีแล้ว หากไม่เจอข้อมูลจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายสำหรับในการแก้ปัญหาราคาผลิตผลเสื่อมถอยจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” รวมทั้งอุทกภัย ทั้งที่กลไกตลาดยังคงดำเนินการปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ประเภท อาทิเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
เวลาที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจำเป็นต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

ส่วนวิธีการตรวจดูสิทธิ์โครงการประกันรายได้กสิกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา
3. หากผู้ที่สมัครสมาชิกเสร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว” หากไม่เจอข้อมูลการจดทะเบียน จะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ