ด่วน! “น้องชาย” เผย ความเห็นชอบ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายให้ความคิดเห็นทางการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ปฏิบัติการสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ่ยถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ ให้ความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลช่วงเหตุการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆอีกทั้งมีการทำโปรโมทโฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรชมรมเพื่อไตร่ตรองความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ซึ่งถือว่าไม่เป็นธุระของสงฆ์
นายน้องชาย บอกว่า ปัจจุบัน ห้องประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า ความประพฤติดังที่กล่าวถึงมาแล้วของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการเสนอความคิดเห็นทางการเมือง รวมทั้งเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวพันปฏิบัติการถัดไป
นายน้องชาย บอกว่า ตนกำชับให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) เร่งปฏิบัติการตามความเห็นมหาเถรชมรม (มส.) โดยด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งหัวหน้าคณะสงฆ์ปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยวพัน พร้อมตรวจทานความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่ธุระของสงฆ์ เพื่อไม่ให้กำเนิดความเสื่อมเสียแวดวงพระสงฆ์รวมทั้งศาสนาพุทธ.