ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ว่า เรียน ท่านศิลปินความพอใจสำหรับเพื่อการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี ดังที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความใส่ใจกับการนำเข้าวัคซีนลู่ทาง โดยหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยด่วนที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ แล้วก็ท่านได้มีความสนใจวัคซีนลู่ทาง (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การทำงานจัดซื้อวัคซีน ณ เหตุการณ์เดี๋ยวนี้ ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ทุกคนไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในขณะใด ซึ่งโรงพยาบาลนับว่าบางทีอาจกำเนิดการเสี่ยงแก่ท่าน แล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จำต้องแจ้งข้อสรุปเรื่องนี้ต่อผู้รับบริการทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยด่วนที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีจึงพิจารณาตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดีจึงปรารถนาขออภัยทุกคนมา ณ โอกาสนี้ แล้วก็ขอให้ท่านขอความปรานีเข้าใจถึงความสุจริตใจแล้วก็สุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกคน ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความแน่ชัดสำหรับเพื่อการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนลู่ทาง โรงพยาบาลจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อไต่ถามสิ่งที่มีความต้องการถัดไป ขอขอบคุณมาก โรงพยาบาลวิภาวดี

ทั้งนี้ภายหลังที่ได้มีการโพสต์ใจความดังที่ได้กล่าวมาแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากมีความเห็นว่า คงจะเกิดจาก โรงพยาบาลโดนฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งบีบแล้วก็บีบคั้น กีดขวางการนำเข้าวัคซีน จนไม่สามารถที่จะจัดซื้อได้ …