คณะรัฐมนตรีรับทราบ เขยื้อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับ

คณะรัฐมนตรีรับรู้ เคลื่อนหลักการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก-ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รมต.นำหลักการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่โฮเต็ลโซฟิเทล กระบี่ คนรวยธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำนร แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (คณะรัฐมนตรีสัญจร) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า คณะรัฐมนตรีรับรู้การลงพื้นที่ศึกษางานของ คณะรัฐมนตรีในพื้นที่กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังเช่น กระบี่ จังหวัดตรัง พังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง แล้วก็สตูล เพื่อขับหลักการแล้วก็แผนการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแข่งของไทย อาทิเช่น แผนการปรับปรุงสนามบินจังหวัดระนอง สนามบินนานาประเทศกระบี่ แผนการปรับปรุงปรับปรุงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต แล้วก็แผนการนำสายสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว แล้วก็ก่อสร้างท่าเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผ่านแผนการปรับปรุงธุรกิจบริการดินแล้วก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน แผนการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ แผนการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากฐานราก โดยปรับปรุงกรุ๊ปโอท็อป แล้วก็วิสาหกิจชุมชน แล้วก็แผนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงระบบที่ดินทำมาหากินแล้วก็ลดความแตกต่างด้านการถือครองที่ดิน สำหรับเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินแล้วก็ที่พักอาศัย รวมทั้งแผนการบ้านมั่นคง และการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองปกป้องแล้วก็การดูแลและรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการช่วยสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปฏิรูปศักภาพคนประเทศไทยทุกตอนวัย ทำแผนการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางทางการศึกษาของผู้ทุพพลภาพแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาศ แล้วก็จัดแจงเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ ผลักดันบริหารจัดแจงน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยแผนการการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกแล้วก็บำรุงรักษาชายฝั่งทะเลแล้วก็บริเวณร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การบูรณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดาบอกว่า รัฐบาลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแข่งแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาแล้วก็สร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง แล้วก็ส่วนราชการ ยิ่งไปกว่านั้น ปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนน การบริหารจัดแจงเภทภัย ติดตามหลักสำคัญปัญหาด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาระบบแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง แล้วก็ปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยียนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการช่วยสนับสนุนจากกองทุนผลักดันการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน แล้วก็ 3.การเสริมสร้างแล้วก็ปรับปรุงศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนนาน ติดตามแผนการปรับปรุงที่พักอาศัยเพียงพอ การดำเนินงานตามหลักการการจัดการเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนตามสบาย ฯลฯ ดังนี้ นายกฯสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำต่อไป