ข่าวทั่วไป”ล็อกดาวน์กรุงเทวดา” ยกฐานะคุมเข้ม กทม. สั่งปิดสถานที่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ “ล็อกดาวน์กรุงเทพ” ยกฐานะคุมเข้ม กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่ ตามมติ ศบค. เช็กที่นี่อะไรเปิด อะไรปิด

ช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นักข่าวคมชัดลึกออนไลน์ รายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยที่ทำการโฆษณา” ได้โพสต์ ประกาศปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 37) ล็อกดาวน์กรุงเทพ ยกฐานะความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างเอาจริงเอาจังเพิ่มเติมอีกขึ้น ตามมติ ศบค. เพื่อรีบปรับปรุงและทุเลาสถานการณ์รีบด่วนให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด โดยมีรายละเอียดังนี้

lockdown

1. ปิดสถานที่ต่อตามประกาศเดิม ที่กำหนดไว้ภายในประกาศจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว ฉบับที่ 32, 33, 34, 35 และ 36 และให้ทำตามกฎระเบียบตามความมาตรา 9 ที่พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์รีบด่วน พุทธศักราช2548 ฉบับที่ 28

 

2. เปิดได้ตามเงื่อนไข

• ร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเพียงแค่นั้น
• ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น.
• รีสอร์ท ให้เปิดได้ตามเวลาธรรมดา งดกิจกรรมจัดแจงสัมมนา การประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยง
• สถานที่เรียน สถานศึกษาหรือฝึกอบรม และโรงเรียน ห้ามใช้สถานที่จัดแจงสอน
• ห้าง ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และพื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดยา หรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆของภาครัฐ

lockdown1

lockdown2

3. เปิดได้ตามเหตุจำเป็น (ทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด)

• โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา
• ร้านทั่วไป
• โรงงาน
• ธุรกิจหลักทรัพย์
• ธุรกรรมการเงิน
• แบงค์
• ตู้กดเงิน
• ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
• ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์
• ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
• ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
• ร้านจำหน่ายวัสดุช่างและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
• ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอันจำเป็น
• สถานที่จำหน่ายแก๊สเหลว เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มก๊าซ ตลาดนัด (เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค)
• สถานที่รับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักพักแรมเป็นปกติธุระ
• สถานที่ดูแลคนวัยแก่ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักพักแรมเป็นปกติธุระ)
• ธุรกิจประกันภัย
• หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย
• ศูนย์บริการหรือร้านปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมยานพาหนะ
• ร้านแบตเตอรี่
• หน่วยบริการวิเคราะห์หรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและปิโตรเลียม
• ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ และก็บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)
นักข่าวรายงานว่า การล็อกดาวน์กรุงเทพ เริ่มวันนี้เป็นวันแรก(20กรกฎาคม) ทั้งนี้ประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพ ปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 37) ส่งผลเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 64 หรือตราบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ประกาศในวันที่ 19 กรกฎาคม 64