ขอชักชวนร่วมงานนิทรรศการเวียน “นึกถึงไม่ลืมเลือน ๙” 11 – 13 ตุลาคม 2564

พิพิธภัณฑสถานการเกษตรสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญลูกพี่ลูกน้องชาวไทยร่วมงาน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 13 ต.ค. เพื่อน้อมรำลึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดโชมหาราช บรมที่นาถบพิตร รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ภูมิปัญญาของใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ต.ค. 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งรับชมผ่านวิถีทาง Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ในความทรงจำ” นำเสนอพระเกียรติคุณ พระความเป็นอัจฉริยะ หลักธรรม หลักคิด รวมทั้ง หลักเกณฑ์ ของพระองค์ ยังคงประทับใจอยู่ในความทรงจำอย่างมิทราบลืม
  • นิทรรศการของใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินรวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับชมนิทรรศการในหลวงรักพวกเรา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรไม่เป็นอันตราย จากโครงข่ายพิพิธภัณฑสถานเกษตรฯ จากทั่วทั้งประเทศ กว่า 50 ร้านค้า
  • กิจกรรมน้อมรำลึก วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมน้อมรำลึกในบุญคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดโชมหาราช บรมที่นาถบพิตร รวมทั้งฟัง บทเพลงที่ความคิดถึงโดยคุณศรีนทรา นิยากร ที่มาร่วมเห่กล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของพวกเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยเห่กล่อมบทเพลงน้อมรำลึกจากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี นักแสดงแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานในหลวงรักพวกเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งวัน

การจัดงานในคราวนี้ยังคงคุมเข้มวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการจัดงานผ่านแบบออนไลน์ สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน